search

EMBROIDERY kimono
YU24_6
96.00EUR
HAORI ishigata
haori ishig_
95.00EUR
HAORI kanoko shibori - black
haori kanoko
135.00EUR
HAORI kanoko shibori - rosa
haori shibo_
99.00EUR
KIMONO SAKURABASHI
kim_sakura
160.00EUR
KIMONO TZURU
kim_tzuru
160.00EUR
YUKATA KANJI uomo
YU10
69.00EUR
YUKATA man - SUMO
YU 23
65.00EUR
YUKATA man - UNRYU
YU 22
65.00EUR
YUKATA man - YUDAN
YU 25
65.00EUR
YUKATA NEMAKI
YU03
49.00EUR
 1 

Reviews

No Reviews

Specials